Gunnars Maskiner AB Centrumvägen 68 521 70 Åsarp +46 (0)515-83100
Gunnars Maskiner AB Kåsatorpsvägen 11 541 34 Skövde +46 (0)500-424160
Gunnars Maskiner AB Skövdevägen 21 545 31 Töreboda +46 (0)506-47474
Gunnars Maskiner AB Skarstad Åsen 2 534 95 Vara +46 (0)512-24100
Gunnars Maskiner AB Trollhättevägen 34 442 34 Kungälv +46 (0)303-221010
Gunnars Maskiner AB Ängshagsgatan 11 531 40 Lidköping +46 (0)70-3209510
Välkommen till Gunnars Maskiner i Kungälv!
Verkstad/kundmottagning:
Lennart Andersson
Tekniker:
Vi servar och reparerar alla fabrikat på marknaden. Vi tillverkar själva de flesta typer av hydraulslangar. Vi servar AC på alla slag av maskiner och vi har tre kompletta anläggningar för detta att ta med ut i fält
Medlemmar i ML
Gunnars Maskiner AB Handvävargatan 9B 507 30 Brämhult +46 (0)33-7225870
Kungälv Gunnars Maskiner AB övertog Gillholms Maskin AB i Kungälv den 1 maj 2015. Förutom maskiner för lantbruk och grönytor arbetar vi här även med entreprenadmaskiner
Jimmie Gustawsson
Mikael Carlsson
Alexander Andersson
Jenz Östin Verkmästare 0303-375310 0707-855310
Mail Mail
Peter Börjesson
Tommy Berglund
Peter Karlsson
Mats Johansson
Jonas Andersson